Privacybeleid

Aard van de verzamelde persoonlijke gegevens

Door op onze site te surfen, een contract met ons aan te gaan, u aan te melden voor onze nieuwsbrief of ons contactformulier in te vullen, kunt u ons de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: HUB Services lesvalcaprimontoises@gmail.com.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die u ons toestuurt uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is HUB Services, met maatschappelijke zetel te Rue Basse Henne 47 4051 Chaudfontaine België, ondernemingsnummer BE 0759.845.738.

Vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan HUB Services per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar HUB Services per post naar bovenstaand adres of per e-mail naar lesvalcaprimontoises@gmail.com.

Doeleinden van het verwerken van persoonlijke gegevens

De gegevens die u ons stuurt, kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • de uitvoering van een contract tussen u en ons,
  • nemen nota van je bericht en reageren op je verzoek,
  • onze nieuwsbrieven versturen,
  • om gepersonaliseerde aanbiedingen en communicatie met betrekking tot onze producten of diensten voor te stellen,

We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder u eerst te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Ontvanger van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of onderaannemers, noch verkocht, verhuurd of uitgewisseld met een andere organisatie of entiteit, tenzij u daarvan vooraf op de hoogte bent gesteld en daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of tenzij dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in verband met een gerechtelijke procedure.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Houdbaarheid en veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Gedurende deze periode zullen we alle noodzakelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden beschadigd, verwijderd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Gebruikersrechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren. Je hebt ook het recht om vergeten te worden, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, het recht om te weigeren om geprofileerd te worden en het recht om op de hoogte te worden gesteld van inbreuken op de beveiliging. Om deze rechten gratis uit te oefenen, kunt u contact opnemen met : HUB Diensten lesvalcaprimontoises@gmail.com

Klachten

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel.