Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op transacties die worden afgesloten via onze website www.valcaprimontoises.be, d.w.z. boekingen voor onze accommodatie en faciliteiten, inclusief de privéspa, het zwembad en al dan niet elektrische fietsen. Alle rechtstreeks onderhandelde boekingen, om welke reden dan ook, vallen ook onder deze AV.

Artikel 2: Reservering

 • De reservering is definitief zodra de volledige betaling is ontvangen.
 • Reservering betekent acceptatie van deze voorwaarden door de huurder, die uitdrukkelijk moet verklaren dat hij/zij ze heeft gelezen.
 • Alle boekingen zijn alleen op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.
 • De huurder verklaart dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en volledig rechtsbevoegd is om een verbintenis aan te gaan onder deze AV.

Artikel 3: Aankomsten en vertrekken

 • Huur van onze gastenkamers of gîte: aankomst tussen 17u en 20u en vertrek uiterlijk om 12u. Gasten zijn verantwoordelijk voor het informeren van de eigenaren over hun geschatte aankomsttijd voorafgaand aan hun verblijf en voor het onderhandelen met de eigenaren over een aankomst buiten deze tijd.
 • Privé spa verhuur: stiptheid is noodzakelijk en elke vertraging zal de geplande sessie niet verlengen met dezelfde hoeveelheid tijd en zal niet resulteren in een vermindering van de prijs van de dienst. Tenzij anders overeengekomen met de eigenaren, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in het tijdschema op de dag van aankomst.

Artikel 4: Huishoudelijk reglement

 • Huurders verbinden zich ertoe de huisregels en de gebruiksinstructies van de aan hen toevertrouwde uitrusting na te leven. Als u dit niet doet, kan de huur onmiddellijk geannuleerd worden, zonder terugbetaling, en kan de huurder een vergoeding krijgen voor beschadigde uitrusting.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Valcaprimontoises.
 • Tijdens het verblijf moet de huurder het pand respecteren. Hij/zij zal de uitrusting goed gebruiken en de accommodatie/privé spa onderhouden zodat deze in perfecte staat is wanneer hij/zij vertrekt.
 • In het geval van een ongeluk of breuk, is het de verantwoordelijkheid van de huurder om de eigenaren voor vertrek te informeren en de kosten van het herstel van de woning op zich te nemen, afhankelijk van de omstandigheden.
 • De instructies voor het gebruik van de verschillende apparaten worden duidelijk gecommuniceerd aan de klant. Het niet naleven van deze instructies of schade veroorzaakt door de huurder geeft ons het recht om een vergoeding te vragen die gelijk is aan de geleden schade. We behouden ons het recht voor om de lopende sessie te beëindigen als de regels voor het gebruik van de privéspa niet worden nageleefd of als andere gasten worden gestoord. Hetzelfde geldt voor huisvesting.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel of ziekte veroorzaakt door de klant(en) die onze apparatuur gebruiken. In het bijzonder is het gebruik van de privéspa en -fietsen voorbehouden aan personen wier gezondheidstoestand dit toelaat, en onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal.
 • De accommodatie is rookvrij, net als de privéspa. Buiten is roken toegestaan (op terrassen en in de tuin), mits as en peuken worden opgevangen in een asbak.
 • Het aantal personen dat het gehuurde pand mag betrekken is het aantal dat op het boekingsformulier staat vermeld. Het is soms mogelijk om extra gasten te ontvangen, met onze voorafgaande toestemming en een mogelijke aanpassing van de huurprijs (bijv. als je de privéspa boekt voor 2 personen en op dezelfde dag met 4 personen wilt komen).
 • Verhuur voor privé- of bedrijfsevenementen kan worden besproken voordat u online boekt. Afhankelijk van de omstandigheden zijn op maat gemaakte arrangementen mogelijk.

Artikel 5: Annuleringen

 • Annuleringen van boekingen via onze website zijn gratis tot 7 dagen voor de verblijfsdatum. Na deze periode worden ze niet terugbetaald.
 • Als de eigenaar uw verblijf moet annuleren, zal de klant de betaalde bedragen terugbetaald krijgen door overschrijving op de door de klant opgegeven bankrekening. Er mag geen enkele vorm van compensatie worden geëist.
 • In geval van storingen of defecten aan de apparatuur wordt geen restitutie verleend. Afhankelijk van de omvang en de aard van het probleem zullen we de huurder een compensatie aanbieden in de vorm van een prijsvermindering, een tegoedbon, enz. in een bedrag dat overeenstemt met de geleden schade.

Artikel 6: Prijzen

Alleen de tarieven op onze website zijn van toepassing. Deze hebben voorrang op alle andere tarieven die in eender welke communicatie (mondeling, schriftelijk, via sociale netwerken, enz.) worden gegeven. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar dit geldt niet voor boekingen die al zijn bevestigd.

Artikel 7: Persoonsgegevens

 • We behouden ons het recht voor om je te vragen je identiteitskaart te laten zien tijdens je verblijf bij ons.
 • De persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Alle persoonlijke gegevens die door de koper worden verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen alleen worden opgeslagen en verwerkt in het kader van de relatie tussen de koper en ons bedrijf. Ze worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de koper. Gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die betrokken is bij het vervullen van onze wettelijke verplichtingen of bij het verwerken van de transactie met de koper (bijvoorbeeld: onze accountant, onze leverancier, een onderaannemer, etc.).
 • Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens die ons door de koper zijn verstrekt.
 • De koper heeft altijd de mogelijkheid om te weten welke persoonlijke gegevens wij over hem of haar bewaren en om te verzoeken dat deze worden gewijzigd of verwijderd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens met betrekking tot commerciële transacties. Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 • Alle elementen op de website www.valcaprimontoises.be zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van HUB Services srl.
 • Niemand mag elementen van de site, software, beeld of geluid, reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.
 • Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

De Valcaprimontoises wensen je een ontspannen verblijf.

Juridische informatie :

HUB Services srl, BE 0759.845.738, rue Basse Henne 47, 4051 Chaudfontaine – België

Mail: bernard@hubservices.be

Telefoon: +32 (0)495 56 38 09

Bijwerkdatum: 2023 11 20